Redaksjonelt
PDF ()

Hvordan referere

Rogan, B. (2016). Redaksjonelt. Tidsskrift for Kulturforskning, 14(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1205

Sammendrag

Tidsskrift for kulturforskning (TfK) byr også denne gangen på et varia-nummer, men med en vinkling mot tidlig 1900-tall. De tre første artiklene griper fatt i tilsynela-tende ubetydelige fenomen som kunne observeres rett etter forrige århundreskifte: et skifte i fotomotiver når det gjelder presentasjonen av nasjonen Norge; en ny type organisasjoner som søker å bidra til forming og dannelse av norsk ungdom; og fremveksten av en ny type geografisk iden-titet mellom det lokale og det nasjonale -nemlig den regionale.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.