Redaksjonelt

Bjarne Rogan

Sammendrag


Tidsskrift for kulturforskning (TfK) byr også denne gangen på et varia-nummer, men med en vinkling mot tidlig 1900-tall. De tre første artiklene griper fatt i tilsynela-tende ubetydelige fenomen som kunne observeres rett etter forrige århundreskifte: et skifte i fotomotiver når det gjelder presentasjonen av nasjonen Norge; en ny type organisasjoner som søker å bidra til forming og dannelse av norsk ungdom; og fremveksten av en ny type geografisk iden-titet mellom det lokale og det nasjonale –nemlig den regionale.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.