Museum: A Culture of Copies – Presentasjon av et forskningsprosjekt

Janne Werner Olsrud

Sammendrag


Museumsansatte og foreninger har reagert med entusiasme på de nye 3D-printerne. Når de nå har blitt tilgjengelige for et allmennmarked stiller produsentene opp på der museumsfolk møtes, og på forening-enes hjemmesider kan man finne artikler om og anvisninger for bruk av 3D-printing i museene. Paradokset er åpenbart: Museer som blir beskrevet som oppbevarings- og visningssteder for virkelige, autentiske, materielle objekter, omfavner nå nye kopi-eringsteknologier. Utgangspunktet for forskningsprosjektet Museum: A Culture of Copies er at dette paradokset bare er tilsyne-latende. For hva om kopiering er en grunn-forutsetning for det museer gjør? Hva om nye kopieringsteknologier og -praksiser har vært en drivkraft for endring og utvikling av museer fra deres tidlige historie? Med dette perspektivet vil vi studere digitalise-ringsprosjekter i museer, og en lang rekke andre praksiser fra 1700-tallet frem til i dag.

Fulltekst:

PDF

Innkommende lenker

  • Det er p.t. ingen innkommende lenker.


ISSN 2387-6727

Creative Commons-lisens

Innholdet på dette nettstedet er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal lisens.