Museum: A Culture of Copies - Presentasjon av et forskningsprosjekt
PDF ()

Hvordan referere

Olsrud, J. W. (2016). Museum: A Culture of Copies - Presentasjon av et forskningsprosjekt. Tidsskrift for Kulturforskning, 14(2). Hentet fra http://ojs.novus.no/index.php/TFK/article/view/1202

Sammendrag

Museumsansatte og foreninger har reagert med entusiasme på de nye 3D-printerne. Når de nå har blitt tilgjengelige for et allmennmarked stiller produsentene opp på der museumsfolk møtes, og på forening-enes hjemmesider kan man finne artikler om og anvisninger for bruk av 3D-printing i museene. Paradokset er åpenbart: Museer som blir beskrevet som oppbevarings- og visningssteder for virkelige, autentiske, materielle objekter, omfavner nå nye kopi-eringsteknologier. Utgangspunktet for forskningsprosjektet Museum: A Culture of Copies er at dette paradokset bare er tilsyne-latende. For hva om kopiering er en grunn-forutsetning for det museer gjør? Hva om nye kopieringsteknologier og -praksiser har vært en drivkraft for endring og utvikling av museer fra deres tidlige historie? Med dette perspektivet vil vi studere digitalise-ringsprosjekter i museer, og en lang rekke andre praksiser fra 1700-tallet frem til i dag.
PDF ()
Forfattere beholder opphavsretten og gir tidsskriftet rett til første publisering av arbeidet. En Creative Commons-lisens (CC BY-SA 4.0) gir samtidig andre rett til å dele arbeidet med henvisning til arbeidets forfatter og at det først ble publisert i dette tidsskriftet.