Redaksjonelle retningslinjer

Hovedfokus og spennvidde

Tidsskriftet publiserer vitenskaplige originalarbeider fra norsk etnologi og folkloristikk, men inkluderer også bidrag fra andre land og beslektede fag. I tillegg til de vitenskaplige arbeidene, legger tidsskriftet også vekt på anmeldelser av bøker og utstillinger, samt presentasjoner av sentrale verk og forskere.

 

Seksjonsretningslinjer

Artikler

##section.default.policy##

Merket Bidrag mottas Merket Indeksert Merket Fagfellevurdert

Redaksjonelt

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Bokmeldinger

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Presentasjon dr.avhandlinger

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Kortartikler

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Bokessay

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Debatt

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Minneord

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Anmeldelse av utstilling

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Kommentar

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert

Nye doktoravhandlinger

Umerket Bidrag mottas Merket Indeksert Umerket Fagfellevurdert
 

Om fagvurderingsprosessen

Fagfellevurderingen foregår alltid dobble-blind, og det blir alltid brukt to fagfeller per artikkel. Vi sørger for å anonymisere både artikkel og fagfellevurdering, ved at vi også anonymiserer dokumentets forfatternavn i «egenskaper». 

Fagfellevurderingen foregår etter et sett med retningslinjer. Vi ber om å få kommentert innhold og kvalitet, originalitet, teoretisk og metodisk grunnlag, kvalitet og klarhet i presentasjonen, språklig klarhet, struktur, betydning og relevans for TFK-lesere. I tillegg ber vi fagfellen melde fra om hvorvidt han/hun kjenner til om teksten er publisert tidligere. Dernest ber vi om anbefaling om til redaksjonen etter vanlige kriterier: Publisere, Avvise, Publisere med revisjon (forslag til mindre eller større endringer)

Redaksjonen behandler dernest fagfellevurderingen internt. Som oftest blir den sendt videre i sin helhet. Hvis det det er stort avvik mellom fagfellenes innspill til forfatter, kommenterer vi hva vi mener er det mest sentrale i vurderingene. 

Vi avtaler individuelt med forfatter hvor lang tid de behøver for å etterkomme fagfellenes innspill.

 

Publiseringsfrekvens

Tidsskrift for kulturforskning gis ut med fire nummer per år.

 

Open Access-retningslinjer

Tidsskriftet kommer til å gi alle brukere åpen tilgang (Open Access), det vil si fri og gratis tilgang til alt publisert innhold.

 

Arkivering

Dette tidsskriftet benytter LOCKSS systemet for å utvikle et distribuert arkivsystem sammen med andre tilsluttete bibliotek, og tillater disse bibliotekene å opprette permanente fullstendige arkiv av tidsskriftet, til bevarings- og gjenopprettingsformål . Mer...

 

Redaksjonsråd

Barbro Blehr, professor i etnologi, Stockholms universitet

Brita Brenna, professor i museologi, Universitetet i Oslo

Bjørn Sverre Hol Haugen, phd, førstekonservator, Anno museum, førsteamanuensis 2 i museologi, Universitetet i Oslo

Ole Marius Hylland, dr.art, forsker 1, Telemarksforskning

Trude Fonneland, professor i kulturvitenskap, Universitetet i Tromsø
Kari Telste, dr.art, førstekonservator, Norsk Folkemuseum

Anne Folke Henningsen, letor i etnologi, Københavns universitet

Fredrik Skott, Fil.dr, docent, forskningsarkivar. Dialekt,- ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg

Hans-Jakob Ågotnes, førsteamanuensis i kulturvitenskap, Universitetet i Bergen

 

Lisensiering

Fra og med 2017 er artiklene som publiseres i Tidsskrift for kulturforskning lisensiert under en Creative Commons BY-SA 4.0 lisens.

 

 

Avgifter for artikkelpublisering

P.d.d. er det ingen publiseringsavgift for dette tidsskriftet.