Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Avhengighet i et sosiokulturelt perspektiv Mot en sosiologisk forståelse av avhengighet? Sammendrag   PDF
Maja Flåto, Nicolay B. Johansen
 
Vol 40, Nr 1-2 (2010): Foreldreskap Mot en standardisering av voksenhet? Barn som redskap i statens disiplinering Sammendrag   PDF
Nicole Hennum
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Dyr i samfunnet Museumsdyr Sammendrag
Liv Emma Thorsen
 
Vol 39, Nr 4 (2009): Narrativitet Narrativitetens sosiologi Sammendrag   PDF
Hanne Svarstad
 
Vol 43, Nr 3 (2013): Kausalitet Naturlige eksperiment Sammendrag   PDF
Elisabeth Ugreninov, Gunn Elisabeth Birkelund
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Dyr i samfunnet När den Andre dödar Sammendrag
Per-Anders Svärd
 
Vol 43, Nr 4 (2013): Seksuell vold Når både offer og overgriper er barn â historier fra vår nære fortid (og nåtid?) Sammendrag   PDF
Kjersti Ericsson
 
Vol 42, Nr 1 (2012): Pauser Når den som snakker nøler â hva gjør lytteren? Setningsutfylling og altersentrisk deltaking Sammendrag   PDF
Stein Bråten
 
Vol 44, Nr 2 (2014): Europa Når grenser forsvinner - Europa i det små Sammendrag   PDF
Pål Veiden
 
Vol 42, Nr 2 (2012) Når velferdstjenester møter ny velferdsstyring: om implementeringen av IPLOS Sammendrag   PDF
Karen Christensen
 
Vol 41, Nr 2 (2011): Chicagoskolen Nels Anderson: mannen i marginalen Sammendrag   PDF
Oscar Andersson
 
Vol 44, Nr 2 (2014): Europa Nicolay B. Johansen, Thomas Ugelvik og Katja Franko Aas (red.): Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede Sammendrag   PDF
Espen D.H. Olsen
 
Vol 45, Nr 2 (2015): Intimitet Noget i luften â mellem tavshed og latter Håndtering af intimiderende lugt på hospitalet Sammendrag   PDF
Anette Stenslund
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Avhengighet i et sosiokulturelt perspektiv Norges siste røyker? Sammendrag   PDF
Karen-Sofie Pettersen
 
Vol 40, Nr 4 (2010): Mediesosiologi Norsk medieforskning i sosiologiens første år Sammendrag   PDF
Tore Slaatta
 
Vol 41, Nr 3-4 (2011): Norskhet Norskhet Sammendrag   PDF
Mette Løvgren, Julia Orupabo
 
Vol 40, Nr 4 (2010): Mediesosiologi Nyheter i nettaviser: muligheter og begrensninger Sammendrag   PDF
Øystein Pedersen Dahlen
 
Vol 41, Nr 1 (2011): Militærsosiologi Offisersprofesjon i endring: 20 år med internasjonalisering og transformasjon av Forsvaret Sammendrag   PDF
Nina Græger
 
Vol 45, Nr 3 (2015): Aldring, omsorg og familier Olav Korsnes, Marianne Nordli Hansen og Johs. Hjellbrekke (red.) (2014). Elite og klasse i et egalitært samfunn. Sammendrag   PDF
Jakob Skjøtt-Larsen
 
Vol 36, Nr 1 (2006): Goffman Om å lede seg selv sammen med andre. Selvledelse i medarbeidersamhandling Sammendrag   PDF
Carl Cato Wadel
 
Vol 37, Nr 1 (2007): Visuell Sosiologi Om bilders potensial i samfunnsforskning Sammendrag   PDF
Trond Waage
 
Vol 38, Nr 4 (2008): Mening i arbeid Om bruken av begrepet arbeid Sammendrag   PDF
Hanne Heen
 
Vol 42, Nr 3-4 (2012): Barnevern Omsorgsetikk i barnevernet Sammendrag   PDF
Cecilie Basberg Neumann
 
Vol 36, Nr 3 (2006): Omsorg Omsorgsmakt. Relasjonsnære sonderinger mellom makt og avmakt Sammendrag   PDF
Truls I. Juritzen, Kristin Heggen
 
Vol 39, Nr 3 (2009): Sosiologiske drops Ottar Hellevik: Jakten på den norske lykken. Norsk Monitor 1985â2007 Sammendrag   PDF
Runar Døving
 
201 - 225 av 305 elementer << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>