Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 37, Nr 1 (2007): Visuell Sosiologi Introduktion Sammendrag   PDF
Patrik Aspers, Árni Sverrisson
 
Vol 44, Nr 3 (2014): Sosialpsykologi Ivar Frønes: Å forstå sosialisering Sammendrag
Harriet Bjerrum Nielsen
 
Vol 45, Nr 2 (2015): Intimitet Jørgen Lorentzen & Wencke Muhleisen (red.) (2013). Ã være sammen. Intimitetens nye kulturelle vilkår. Sammendrag   PDF
Liv Syltevik
 
Vol 42, Nr 3-4 (2012): Barnevern Jørgen Lorentzen: Fra farskapets historie i Norge 1850â2012 Sammendrag   PDF
Tora Korsvold
 
Vol 46, Nr 2 (2016): Landbruk Jon Fuglsang og Naja Buono Stamer (red.): Madsociologi Sammendrag   PDF
Lotte Holm
 
Vol 39, Nr 3 (2009): Sosiologiske drops Kafka-sosiologien â et mulig program Sammendrag   PDF
Pål Veiden
 
Vol 40, Nr 4 (2010): Mediesosiologi Kampen om den motoffentlige posisjonen Sammendrag   PDF
Unn Conradi Andersen
 
Vol 46, Nr 3-4 (2016): Ungdom Kampen om karakteren. Elevers motspill i møte med læreres vurderingspraksis i videregående skole Sammendrag   PDF
Berit Lødding, Idunn Seland, Tine S. Prøitz
 
Vol 35, Nr 1 (2005): Sanser og følelser Kampmoral â To sosiologiske studier om boksing Sammendrag   PDF
Arne Dulsrud
 
Vol 43, Nr 3 (2013): Kausalitet Kan vi forbedre våre årsaksslutninger ved å tegne grafer? Sammendrag   PDF
Ferdinand Andreas Mohn, Are Skeie Hermansen
 
Vol 46, Nr 1 (2016): Profesjonsutøvelse i praksis Karin Widerberg (red.): I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi Sammendrag   PDF
Aksel Tjora
 
Vol 40, Nr 4 (2010): Mediesosiologi Kennet Dahlgren & Jørn Ljunggren (red.): Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge Sammendrag   PDF
Håkon Leiulfsrud
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Dyr i samfunnet Ketil Skogen, Olve Krange og Helene Figari 2013. Ulvekonflikter â en sosiologisk studie. Sammendrag
Morten Tønnesen
 
Vol 36, Nr 3 (2006): Omsorg Kirsten Simonsen: Byens mange ansigter â konstruktion af byen i praksis og fortælling. Sammendrag   PDF
Ragnhild Skogheim
 
Vol 39, Nr 2 (2009): Vold Kjønnsbasert vold i krig: Hvordan få god kunnskap og på hvilken måte? Sammendrag   PDF
Inger Skjelsbæk
 
Vol 45, Nr 1 (2015): Miljø og klima Kjøttets politiske økonomi â usynliggjøring av et betydelig miljø- og klimaproblem Sammendrag   PDF
Gunnar Vittersø, Unni Kjærnes
 
Vol 39, Nr 3 (2009): Sosiologiske drops Klasse â borte, borte, titt, tei Sammendrag   PDF
Annick Prieur
 
Vol 35, Nr 4 (2005): Klasseperspektiver Klasse, etnisitet og kjønn som erfaringer: Om å være vanlig, arbeidsom og anstendig Sammendrag   PDF
May-Len Skilbrei
 
Vol 35, Nr 4 (2005): Klasseperspektiver Klasseanalyse i teori og praksis: Norsk arbeidsliv 1920â2003 Sammendrag   PDF
Håkon Leiulfsrud, Heidi Jensberg
 
Vol 38, Nr 3 (2008): Sosiologiske samtidsdiagnoser Klasseanalyse på hell? Sammendrag   PDF
Gunnar C. Aakvaag
 
Vol 45, Nr 1 (2015): Miljø og klima Knut H. Alfsen, Dag O. Hessen & Eystein Jansen: Klimaendringer i Norge â forskernes forklaringer. Sammendrag   PDF
Oddgeir Osland
 
Vol 36, Nr 3 (2006): Omsorg Knut Odner: Thorstein Veblen: Forstyrreren av den intellektuelle fred. Sammendrag   PDF
Gro Ween
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Avhengighet i et sosiokulturelt perspektiv Kronos og Kairos Sammendrag   PDF
Flore Singer Aaslid
 
Vol 35, Nr 1 (2005): Sanser og følelser Kultur och känsla Sammendrag   PDF
Jonas Frykman, Orvar Löfgren
 
Vol 44, Nr 1 (2014): Kulturpolitikk Kulturpolitikk og lobbyisme. En case-studie av det dansepolitiske oppsvinget under Kulturløftet Sammendrag   PDF
Sigrid Røyseng
 
151 - 175 av 305 elementer << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>