Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 38, Nr 2 (2008): Fenomenologi ââ¬ÂDen tyske forbindelseââ¬Â. Epistemologien i Bourdieus forfatterskap og den tyske fenomenologi Sammendrag   PDF
Sverre Flaatten
 
Vol 41, Nr 3-4 (2011): Norskhet ââ¬ÂHun oppfattes sikkert veldig som norskââ¬Â â om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes Sammendrag   PDF
Beret Bråten
 
Vol 35, Nr 3 (2005): Norge 1905â2005 ââ¬ÂKampen om fortida. Unionsjubileet som nasjonal identitetspolitikkââ¬Â Sammendrag   PDF
Ånund Brottveit, Olaf Aagedal
 
Vol 37, Nr 3-4 (2007): Migrasjon ââ¬ÂOmsorgsnomaderââ¬Â. Om globalisering av kroppens forgjengelighet Sammendrag   PDF
Lise Widding Isaksen
 
Vol 41, Nr 3-4 (2011): Norskhet ââ¬â¢De norske har det mer i seg ââ¬Â¦Ã¢â¬â¢ Norsk kjønnslikestilling i skolen Sammendrag   PDF
Åse Røthing
 
Vol 46, Nr 1 (2016): Profesjonsutøvelse i praksis Å målstyre skjønnsutøvelse: profesjonalisering av politiets utlendingskontroll Sammendrag   PDF
Helene O.I. Gundhus
 
Vol 45, Nr 4 (2015): Ytringsfrihet Å tolerere satire. Ytringsfrihetens moralske ansvar Sammendrag   PDF
Henrik Syse, Odin Lysaker
 
Vol 44, Nr 1 (2014): Kulturpolitikk Ære og kulturpolitikk Sammendrag   PDF
Dag Solhjell
 
Vol 46, Nr 3-4 (2016): Ungdom Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord og Åse Strandbu (red.) Ungdom og idrett Sammendrag   PDF
Hans Erik Næss
 
Vol 44, Nr 4 (2014): Skole âHar vi hatt leksehjelp nå?â Sosial utjevning når alle skal med Sammendrag   PDF
Marie Louise Seeberg, Idunn Seland, Sahra Hassan
 
Vol 45, Nr 1 (2015): Miljø og klima âMellom klimanødvendighet og teknologisk tvilâ â miljøbevegelsens rolle i karbonfangst og -lagring (CCS) Sammendrag   PDF
Eirik Frøhaug Swensen
 
Vol 41, Nr 3-4 (2011): Norskhet Barnevernets omsorgssentre for enslige, mindreårige asylsøkere: En arena for konstituering og formidling av norskhet Sammendrag   PDF
Liv Mette Gulbrandsen, Marita Østereng
 
Vol 42, Nr 3-4 (2012): Barnevern Barns rett til deltakelse i barnevernet: Samspill og meningsarbeid Sammendrag   PDF
Liv Mette Gulbrandsen, Sissel Seim, Oddbjørg Skjær Ulvik
 
Vol 38, Nr 4 (2008): Mening i arbeid Børre Nylehn (2008): Organisasjonsfaget i Norge. Analyser av et segmentert fagfelt Sammendrag   PDF
Ragnvald Kalleberg
 
Vol 40, Nr 4 (2010): Mediesosiologi Beatrice Halsaa og Anne Hellum (red): rettferdighet Sammendrag   PDF
Ann Therese Lotherington
 
Vol 37, Nr 3-4 (2007): Migrasjon Berit Berg, Torunn Fladstad og Kirsten Lauritsen: Kvinneliv i eksil Sammendrag   PDF
Ragnhild Sollund
 
Vol 43, Nr 4 (2013): Seksuell vold Berit Brandth og Elin Kvande (red.) (2013). Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten Sammendrag   PDF
Knut Oftung
 
Vol 44, Nr 1 (2014): Kulturpolitikk Bokessay Sammendrag   PDF
Mette Andersson
 
Vol 37, Nr 3-4 (2007): Migrasjon Byråkratiske møter med sårbarhet. Snillhetskontroll i arbeid med flyktninger Sammendrag   PDF
Anniken Hagelund
 
Vol 36, Nr 3 (2006): Omsorg Care: actors, relationships, contexts Sammendrag   PDF
Arnlaug Leira, Chiara Saraceno
 
Vol 43, Nr 4 (2013): Seksuell vold Carolina Ãverlien (2012). Vold i hjemmet â barns strategier. Sammendrag   PDF
Anne Solberg
 
Vol 44, Nr 3 (2014): Sosialpsykologi Cecilia L. Ridgeway: Framed by Gender. How Gender Inequality Persists in the Modern World Sammendrag
Liza Reisel
 
Vol 43, Nr 1 (2013): Selvmord Cecilie B. B Neumann, Iver B. Neumann: Forskeren i forskningsprosessen. En metodebok om situering. Sammendrag   PDF
Erik Fossåskaret
 
Vol 40, Nr 1-2 (2010): Foreldreskap Cecilie Basberg Neumann (2009). Det bekymrede blikket â En studie av helsesøstrenes handlingsbetingelser. Oslo: Novus forlag (242 s) Sammendrag   PDF
Oline Pedersen
 
Vol 41, Nr 2 (2011): Chicagoskolen Chicagoskolens virkelige konsekvenser Sammendrag   PDF
Nicolay B. Johansen, May-Len Skilbrei
 
26 - 50 av 305 elementer << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>