Finn fram i tittelregister


 
Utgave Tittel
 
Vol 35, Nr 3 (2005): Norge 1905â2005 1905: Stort skrik og glissen ull Tourainske meditasjoner Sammendrag   PDF
Per Otnes
 
Vol 44, Nr 1 (2014): Kulturpolitikk Aksel Tjora (red.): Festival! Mellom rølp, kultur og næring. Sammendrag   PDF
Hans Erik Næss
 
Vol 43, Nr 3 (2013): Kausalitet Aksel Tjora: Helsesosiologi. Analyser av helse, sykdom og behandling Sammendrag   PDF
Rannveig Dahle
 
Vol 45, Nr 3 (2015): Aldring, omsorg og familier Aldring i Norge Sammendrag   PDF
Marianne Tønnessen
 
Vol 45, Nr 3 (2015): Aldring, omsorg og familier Aldring, omsorg og familier Sammendrag   PDF
Torkild Hovde Lyngstad, Astri Syse
 
Vol 46, Nr 2 (2016): Landbruk Andelslandbruk – spydspiss for bærekraftig omstilling i matvaresystemet Sammendrag   PDF
Christine Hvitsand
 
Vol 38, Nr 1 (2008): Avhengighet i et sosiokulturelt perspektiv Anledning gjør tyv â muligheter for pengespill i arbeidstiden Sammendrag   PDF
Kristin Buvik, Tevje Revheim
 
Vol 42, Nr 2 (2012) Anmeldelse av Solhjell, Dag og Jon Ãien, Det norske kunstfeltet. Oslo: Universitetsforlaget 2012. Sammendrag   PDF
Tore Slaatta
 
Vol 45, Nr 2 (2015): Intimitet Anna G. Jónasdóttir & Ann Ferguson (2014). Love. A question for feminism in the twenty-first century. Sammendrag   PDF
Hanne Haavind
 
Vol 43, Nr 1 (2013): Selvmord Ann-Dorte Christensen og Sune Qvotrup Jensen: ââ¬ÂStemmer fra en bydel. Etnicitet, køn og klasse i Aalborg Ãstââ¬Â Sammendrag   PDF
Viggo Vestel
 
Vol 43, Nr 4 (2013): Seksuell vold Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse (2012): ââ¬â¢Bak lukkede dører. En bok om voldtektââ¬â¢. Sammendrag   PDF
Karin Widerberg
 
Vol 43, Nr 4 (2013): Seksuell vold Anne Bitsch og Anja Emilie Kruse (2012): Bak lukkede dører. En bok om voldtekt. Sammendrag   PDF
Marie Bruvik Heinshou
 
Vol 43, Nr 3 (2013): Kausalitet Anne Lise Ellingsæter og Karin Widerberg (red.): Velferdsstatens familier : nye sosiologiske perspektiver Sammendrag   PDF
Kari Wærness
 
Vol 40, Nr 1-2 (2010): Foreldreskap Anne Lise Ellingsæter. Vår tids moderne tider. Det norske arbeidstidsregimet Universitetsforlaget 2009 (229s) Sammendrag   PDF
Kari Wærness
 
Vol 42, Nr 3-4 (2012): Barnevern Anne Trine Kjørholt (red.): Barn som samfunnsborgere â til barnets beste? Sammendrag   PDF
Charlotte Palludan
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Dyr i samfunnet Antroandrocentrismens giljotin â exemplet Olympe de Gouges Sammendrag
Lisa Gålmark
 
Vol 40, Nr 1-2 (2010): Foreldreskap Au pairordningen i Norge: Rolleforståelse og praksis blant au pairer og vertsfamilier Sammendrag   PDF
Ragnhild Sollund
 
Vol 46, Nr 3-4 (2016): Ungdom ”Rotløs ungdom” – ungdom, flytting og livssjanser Sammendrag   PDF
Hans Christian Sandlie, Patrick Lie Andersen
 
Vol 45, Nr 4 (2015): Ytringsfrihet ”Ytringskultur bør finde Sted” Sammendrag   PDF
Helge Svare, Trygve Svensson
 
Vol 45, Nr 2 (2015): Intimitet ­Store Data og Intime Detaljer. Nye digitale metoder til observation af fysisk nærhed Sammendrag   PDF
Jesper Fels Birkelund, Tobias Bornakke, Kristoffer Pade Glavind
 
Vol 43, Nr 2 (2013): Dyr i samfunnet à fylle ââ¬Âdyrevelferdââ¬Â med mening: Skillelinjene i dyrevelferdsdebatten Sammendrag
Rune Ellefsen
 
Vol 37, Nr 2 (2007): Utfordringer for kvalitativ forskning à skape et hjem â kvinners plass i den tidlige institusjonsbyggingen. Nord-Norge før 1940 Sammendrag   PDF
Torunn Hamran
 
Vol 43, Nr 3 (2013): Kausalitet à studere sosiale årsakssammenhenger Sammendrag   PDF
Per Arne Tufte
 
Vol 37, Nr 1 (2007): Visuell Sosiologi Ãtta fotografiska bildserier. Om engångskameror och ungdomar som medforskare Sammendrag
Anna Sparrman
 
Vol 41, Nr 1 (2011): Militærsosiologi ââ¬ÂDe beste jegersoldateneââ¬Â i Heimevernets innsatsstyrker Sammendrag   PDF
Nina Rones
 
1 - 25 av 305 elementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>