Forfatterdetaljer

Juritzen, Truls I., Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Seksjon for helsefag, Norge