Forfatterdetaljer

Døving, Runar, Markedshøyskolen, Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Norge