Forfatterdetaljer

Aure, Marit, Institutt for planlegging og lokalsamfunnsforskning Universitetet i Tromsø, Norge