Forfatterdetaljer

Heggen, Kristin, Universitetet i Oslo Det medisinske fakultet Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Seksjon for helsefag, Norge