Forfatterdetaljer

Skjelsbæk, Inger, Institutt for fredsforskning (PRIO) og NTNU, Norge