Forfatterdetaljer

Normark, Daniel, Avdelningen för Teknik och Vetenskapsstudier Sociologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, Sverige