Forfatterdetaljer

Lødding, Berit, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Norge