Forfatterdetaljer

Flemmen, Anne Britt, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø, Norge