Forfatterdetaljer

Osland, Oddgeir, Senter for profesjonsstudier, Høyskolen i Oslo og Akershus, Norge