Forfatterdetaljer

Wiik, Kenneth Aarskaug, Norge

  • Vol 42, Nr 2 (2012) - Bokmeldinger
    Helene Aarseth: Moderne Familieliv â den likestilte familiens motivasjonsformer. Oslo: Cappelen Damm akademisk 2011, 130 sider.
    Sammendrag  PDF