Forfatterdetaljer

Skjelsbæk, Inger, Institutt for Fredsforskning (PRIO), Norge