Forfatterdetaljer

Finsrud, Henrik D., Arbeidsforskningsinstituttet, Norge