Forfatterdetaljer

Karlsaune, Gustav Erik Gullikstad, Institutt for arkeologi og religionsvitenskap, NTNU, Trondheim, Norge