Forfatterdetaljer

Holst, Cathrine, Senter for vitenskapsteori, UiB, Norge