Forfatterdetaljer

Gran, Anne-Britt, Handelshøyskolen BI, Norge