Vol 45, Nr 1 (2015)

Miljø og klima

Med dette nummeret av Sosiologi i dag har vi ønsket å fokusere på miljø­sosiologiske analyser av dagens samfunn. Miljøproblemer har fått en stadig større plass innenfor samfunnsfaglige disipliner etter som konsekvensene av skade på miljø, og dermed også for mennesker og andre arter er blitt tydelige.

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Gisle Andersen, Ragnhild Sollund
PDF

Artikler

Rolf Lidskog
PDF
Bård Lahn, Göran Sundqvist
PDF
Eirik Frøhaug Swensen
PDF
Gunnar Vittersø, Unni Kjærnes
PDF

Bokmeldinger

Morten Tønnessen
PDF
Oddgeir Osland
PDF