Vol 43, Nr 4 (2013)

Seksuell vold

Temaet for dette nummeret av Sosiologi i dag er seksuell vold. Begrepet seksuell vold gir assosiasjoner til voldtekt, men omfatter også andre typer krenkelser, som voldtektsforsøk, uønsket beføling og å bli presset til å utføre seksuelle handlinger på andre. Seksuell vold omtales ofte som en særlig psykisk nedbrytende krenkelse (Meld.St. nr. 15, (2012â2013), NOU 2008: 4). Den rammer vår mest private og sårbare side og representerer anslag mot kjønnsæren, ââ¬Âet gammelmodig, men godt begrep for sentrale sider ved en persons identitet, selvrespekt og omdømmeââ¬Â (Dahl, 1994: 204). Den seksuelle volden har betydelige personlige og samfunnsmessige omkostninger.

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

May-Len Skilbrei, Ingrid Smette, Kari Stefansen
PDF

Artikler

Gabriella Nilsson
PDF
Kjersti Ericsson
PDF
Bo Wagner Sørensen
PDF

Bokmeldinger

Karin Widerberg
PDF
Marie Bruvik Heinshou
PDF
Lucas Gottzén
PDF
Anne Solberg
PDF
Helene Aarseth
PDF
Knut Oftung
PDF
Mats Trondman
PDF