Vol 42, Nr 3-4 (2012)

Barnevern

Temaet for dette dobbeltnummeret av Sosiologi i dag er barnevern. Temanummeret inneholder fem artikler og anmeldelser av fem bøker med relevans for dette temaet.

Samtidig med at nummeret ferdigstilles, har NRK sendt siste episode avàdokumentarserien Barnets beste? âsom gjennom fem timelange episoder følgeràbarnevernkontoret i Nesnas arbeid.

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt

Selma Therese Lyng, Ingrid Smette, Kari Stefansen
PDF

Artikler

Aurélie Picot
PDF
Renee Thørnblad, Amy Holtan
PDF
Liv Mette Gulbrandsen, Sissel Seim, Oddbjørg Skjær Ulvik
PDF
Ingunn Studsrød
PDF
Cecilie Basberg Neumann
PDF

Bokmeldinger

Margunn Bjørnholt
PDF
Tora Korsvold
PDF
Charlotte Palludan
PDF
Marie Louise Seeberg
PDF
Monica Five Aarset, Anja Bredal
PDF