Vol 42 Nr 3-4 (2012): Barnevern
Barnevern

Temaet for dette dobbeltnummeret av Sosiologi i dag er barnevern. Temanummeret inneholder fem artikler og anmeldelser av fem bøker med relevans for dette temaet.

Samtidig med at nummeret ferdigstilles, har NRK sendt siste episode avàdokumentarserien Barnets beste? âsom gjennom fem timelange episoder følgeràbarnevernkontoret i Nesnas arbeid.