Vol 40, Nr 1-2 (2010)

Foreldreskap

Temaet for dette dobbeltnummeret av Sosiologi i dag er foreldreskap. Redaksjonen har invitert både ââ¬Âferskeââ¬Â stemmer og mer etablerte forskere. Vi har også lagt vekt på å få fram noe av bredden i den forskningen om foreldreskap som har den nordiske velferdsstatsmodellen som ramme. Et viktig bakteppe for dette temanummeret er den økte politiske interessen for foreldreskap. Omsorg for barn har blitt et hett politisk tema de senere år, ikke bare i Norge, men i de fleste vestlige velferdsstater. Her hjemme har de politiske diskusjonene først og fremst dreid seg om foreldrepermisjonens utforming, kontantstøtten â og kjønnslikestilling i arbeids- og familieliv. Og i den forbindelse, om hvor grensen skal gå for statens styring av hvordan omsorgen fordeles mellom mor og far, og mellom uformelle og formelle omsorgsarenaer. Dagens foreldre møter imidlertid også økte krav når det gjelder foreldreskapets innhold og omfang. Utvidelser av foreldreansvaret speiler nye forståelser av hva barn trenger for å ha det bra her-og-nå, og for å lykkes i et framtidig voksenliv.

Innholdsfortegnelse

Artikler

Selma Therese Lyng, Kari Stefansen
PDF
Elin Birgitte Johansen
PDF
Margunn Bjørnholt
PDF
Nicole Hennum
PDF
Lucas Forsberg
PDF
Ragnhild Sollund
PDF
Knut Oftung
PDF
Gunhild R. Farstad
PDF
Hege Eggen Børve, Brita Bungum
PDF

Bokmeldinger

Oline Pedersen
PDF
Unn Conradi Andersen
PDF
Kari Wærness
PDF

Bokessay

Kari Nyheim Solbrække
PDF
Helge Svare
PDF