1.
Skorstad B. Miljøomsyn i kvardagslivet. SID [Internett]. 28. januar 2009 [sitert 28. september 2023];38(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/964