1.
Aure M. Migrasjonskanaler og rekrutteringsprosesser: Å bli arbeidsmigrant. SID [Internett]. 9. september 2007 [sitert 20. mai 2022];37(3-4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/933