1.
Waage T. Om bilders potensial i samfunnsforskning. SID [Internett]. 9. september 2007 [sitert 3. juli 2022];37(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/925