1.
Hagen AL, Drange I. Ytringsskader, sårbarhet og sosial "skamming": Journalisters erfaringer med hatytringer i norsk offentlighet. SID [Internett]. 11. januar 2016 [sitert 3. juli 2022];45(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1178