Lynnebakke, Brit, og Katrine Fangen. «Tre Oppfatninger Av Norskhet: Opphav, Kulturell Praksis Og Statsborgerskap». Sosiologi i dag 41, no. 3-4 (november 3, 2011). åpnet desember 8, 2021. http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1033.