[1]
K. Fangen og C. Thun, «Unge somaliske kvinner snakker om omskjæring», SID, bd. 37, nr. 3-4, sep. 2007.