[1]
N. Hennum, «Likestillingens utfordring: Å avkjønne omsorg for barn», SID, bd. 36, nr. 3, aug. 2006.