[1]
A. L. Hagen og I. Drange, «Ytringsskader, sårbarhet og sosial "skamming": Journalisters erfaringer med hatytringer i norsk offentlighet», SID, bd. 45, nr. 4, jan. 2016.