[1]
I. Skjelsbæk, «Kjønnsbasert vold i krig: Hvordan få god kunnskap og på hvilken måte?», SID, bd. 39, nr. 2, jun. 2009.