Brøgger, B. (2009) «Lars Svendsen: Work», Sosiologi i dag, 38(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/965 (åpnet: 20mai2022).