Skorstad, B. (2009) «Miljøomsyn i kvardagslivet», Sosiologi i dag, 38(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/964 (åpnet: 28 september 2023).