Fuglseth, K. (2008) «Husserl som sosiolog. Den sosiologiske vendinga hjå Husserl og tilrettelegginga av eit fenomenologisk perspektiv i human- og samfunnsvitskap», Sosiologi i dag, 38(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/944 (åpnet: 3 juni 2023).