Aure, M. (2007) «Migrasjonskanaler og rekrutteringsprosesser: Å bli arbeidsmigrant», Sosiologi i dag, 37(3-4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/933 (åpnet: 20mai2022).