Waage, T. (2007) «Om bilders potensial i samfunnsforskning», Sosiologi i dag, 37(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/925 (åpnet: 2juli2022).