Hennum, N. (2006) «Likestillingens utfordring: Å avkjønne omsorg for barn», Sosiologi i dag, 36(3). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/905 (åpnet: 20mai2022).