Pålshaugen, Øyvind (2005) «Den sene Foucault - til senere bruk? - frimodige betraktninger», Sosiologi i dag, 35(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/888 (åpnet: 20mai2022).