Hagen, A. L. og Drange, I. (2016) «Ytringsskader, sårbarhet og sosial "skamming": Journalisters erfaringer med hatytringer i norsk offentlighet», Sosiologi i dag, 45(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1178 (åpnet: 3juli2022).