Svare, H. og Svensson, T. (2016) «quot»;, Sosiologi i dag, 45(4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1177 (åpnet: 2juli2022).