Skjelsbæk, I. og Tryggestad, T. L. (2011) «Kvinner i det norske forsvaret: Likestilling eller operasjonelt imperativ?», Sosiologi i dag, 41(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1053 (åpnet: 28 september 2023).