Rones, N. (2011) «"De beste jegersoldatene" i Heimevernets innsatsstyrker», Sosiologi i dag, 41(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1052 (åpnet: 20mai2022).