Bjørnstad, T. C. (2011) «Fra soldater av folket til soldater for staten», Sosiologi i dag, 41(1). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1051 (åpnet: 20mai2022).