Lynnebakke, B. og Fangen, K. (2011) «Tre oppfatninger av norskhet: Opphav, kulturell praksis og statsborgerskap», Sosiologi i dag, 41(3-4). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1033 (åpnet: 8desember2021).