Skjelsbæk, I. (2009) «Kjønnsbasert vold i krig: Hvordan få god kunnskap og på hvilken måte?», Sosiologi i dag, 39(2). Tilgjengelig på: http://ojs.novus.no/index.php/SID/article/view/1005 (åpnet: 8desember2021).